Υπηρεσίες

Το Taxaki αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα διαχείρισης αιτημάτων εύρεσης ταξί.
Καινοτομεί αποτελώντας το μοναδικό σύστημα παγκοσμίως που μπορεί ταυτόχρονα να διαχειριστεί παραδοσιακές κλήσεις, να δεχθεί διαδικτυακά αιτήματα καθώς και να αναγνωρίσει τη φωνή του πελάτη και τη διευθυνσή του, αποστέλλοντάς του το καταλληλότερο όχημα.
Οι υπηρεσίες αυτές συνεργαζόνται αρμονικά με ή χωρίς την ανθρώπινη διαμεσολάβιση ως ακολούθως:

ο οδηγός συνομιλεί με τον πελάτη μέσω ενός σταθερού τηλεφωνικού αριθμού voIP χωρίς έξτρα τηλεπικοινωνιακό κόστος

υπηρεσία αναγνώρισης φωνής και εντοπισμός της διεύθυνσης του πελάτη

τηλεφωνικό κέντρο το οποίο πλειοδοτεί την κλήση και επιλέγει το καταλληλότερο όχημα

διαχείριση και παρακολούθηση κούρσας, ιστορικότητα διαδρομών μέσω της διαχειριστικής πλατφόρμας

υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων ενημέρωσης σε όλα τα οχήματα ή σε μέρος αυτών

Slider

Κλήση VoIP

Κάθε ομάδα συναδέλφων εφοδιάζεται με νέο σταθερό (κεφαλικό) τηλεφωνικό αριθμό της περιοχής της. Εάν η ομάδα διαθέτει ήδη τηλεφωνικό αριθμό τότε αυτός διασυνδέεται με την υπηρεσία μας και η ομάδα απαλλάσσεται από οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό κόστος, για παράδειγμα πληρωμές προς τον ΟΤΕ. Όταν ο πελάτης καλέσει τον κεφαλικό αριθμό, η υπηρεσία συνδέει τον πελάτη, με τον οδηγό που δικαιούται την κλήση, και από κοινού διευθετούν τις λεπτομέρειες της διαδρομής.

Η υπηρεσία και ο τρόπος ανάθεσης της κλήσης προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας οδηγών. Η υπηρεσία για παράδειγμα μπορεί να προωθεί τις κλήσεις, στην πλησιέστερη ζώνη προς τον πελάτη, στην πιάτσα, ή ακόμη και στα επιστρεφόμενα οχήματα. Η ακριβής λειτουργικότητα και ο τρόπος με τον οποίο επιθυμούν οι οδηγοί της ομάδας να λειτουργεί η υπηρεσία αποτελεί προϊόν επικοινωνίας και δια ζώσης συνάντησης. Η επιστημονική μας ομάδα καταγράφει τις ανάγκες τις εκάστοτε ομάδας και τις υλοποιεί με γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση τους.

Εφόσον ο οδηγός συνομιλήσει με τον πελάτη η υπηρεσία ζητά από τον οδηγό να επιλέξει εάν το τηλεφώνημα αφορούσε σε δρομολόγιο ή όχι. Στην περίπτωση που το τηλεφώνημα αφορούσε σε μια γενική πληροφορία, ο οδηγός διατηρεί τη θέση του.

Η επιστημονική ομάδα του Taxaki διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό να αποτυπώσει γεωγραφικά και με απόλυτη ακρίβεια τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι ζώνες εξυπηρέτησης και οι πιάτσες ταξί. Αυτό επιτρέπει στην εφαρμογή να εντάσσει αυτοματοποιημένα και με αξιοκρατία τον οδηγό στη ζώνη που εισέρχεται χωρίς να χρειάζεται να το δηλώσει. Η απόδοση της κλήσης, με αυτό τον τρόπο, πραγματοποιείται με διαφάνεια και ακρίβεια σύμφωνα με το χρόνο αναμονής του κάθε οδηγού.

Σήμα έκτακτης ανάγκης για τους οδηγούς με ταυτόχρονη ειδοποίηση όλων των συναδέλφων. Αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο οι συντεταγμένες του συναδέλφου που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής της συνομιλίας μεταξύ πελάτη και οδηγού. Η συνομιλία μετά το τέλος της κλήσης κοινοποιείται σε όλους τους συναδέλφους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται όχι μόνο η διαφάνεια στον τρόπο απόδοσης της κλήσης αλλά κυρίως η ευγένεια και η ποιότητα εξυπηρέτησης προς τον πελάτη.

Υπηρεσία επιλογής οδηγού μπαλαντέρ. Εάν δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος οδηγός, για παράδειγμα εάν είναι όλοι κατειλημμένοι η κλήση μπορεί να προωθείται σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή του οδηγού που μέσω της εφαρμογής έχει οριστεί ως οδηγός μπαλαντέρ.

Τηλεφωνικό Κέντρο

H υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαχείριση της εισερχόμενης κλήσης, παρέχει την δυνατότητα της αυτόματης πλειοδότησης κλήσεων, της αναγνώρισης της διεύθυνσης του πελάτη και της αποστολής του καταλληλότερου οχήματος σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις της ομάδας οδηγών που το χρησιμοποιεί. Η υπηρεσία λειτουργεί με κάθε λειτουργικό σύστημα. Windows, Mac, Linux, Android, IOS.

Η υπηρεσία παρέχει πλήρη στοιχεία πληροφόρησης τόσο για τους υφιστάμενους πελάτες όσο και για τους εγκεκριμένους οδηγούς. Αναφορικά με τους οδηγούς παρέχονται στοιχεία όπως, ζωντανή και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση της θέσης τους στον παγκόσμιο χάρτη, ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, κατάσταση μισθωμένου ή ελεύθερου οχήματος καθώς και χρόνος αναμονής. Αναφορικά με τους πελάτες παρέχονται στοιχεία όπως, Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο με κατηγοριοποίηση διεύθυνσης καθώς και απεικόνιση της θέσης του στον παγκόσμιο χάρτη.

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ιστορικού δρομολογίων. Οι αναφορές παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες.
1. Ιστορικό διαδρομών /ανά έτος/ανά μήνα/ ανά εβδομάδα/ ανά ημέρα
2. Ιστορικό διαδρομών ανά συνάδελφο /ανά έτος/ ανά μήνα/ανά εβδομάδα/ανά ημέρα
3. Ιστορικό διαδρομών ανά πελάτη /ανά έτος/ ανά μήνα/ανά εβδομάδα/ανά ημέρα

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα αποστολής της κλήσης προς διεκδίκηση με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιεύθυνση – με βάση την απόσταση απο τον πελάτη
2. Ημερομηνία εκτέλεσης – συμπληρώνεται αυτόματα (με την ένδειξη τώρα) ή μπορεί να προγραμματιστεί για να αποδοθεί αργότερα, όποια ημέρα και ώρα επιθυμείτε προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποιο ραντεβού
3. Προσθήκη σχολίων - ελεύθερο κείμενο το οποίο αποστέλλεται σε όλους τους οδηγούς.

Στον διαχειριστή της υπηρεσίας παρέχεται ο πλήρης έλεγχος των οδηγών. Παρέχονται δυνατότητες όπως, της εγγραφής ενός νέου οδηγού, της προσωρινής απενεργοποίησης του, της διαγραφής του, καθώς και της τροποποίησης των στοιχείων του.

Η υπηρεσία ενημερώνει τον τηλεφωνητή για τον ακριβή χρόνο άφιξης του οχήματος στον πελάτη με εκτίμηση της κίνησης μέσω google maps.

Εφόσον ο οδηγός φτάσει στο σημείο παραλαβής, μπορεί να πατήσει το κουμπί άφιξης το οποίο μπορεί να ειδοποιεί απευθείας τον πελάτη κάνοντάς του αυτοματοποιημένη κλήση και ενημερώνοντας τον ότι το ταξί έχει φτάσει. Μπορεί επίσης να στέλνει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στο διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη χωρίς να εμφανίζεται ο αριθμός του πελάτη στον οδηγό.

Φωνητική Αναγνώριση

Η υπηρεσία της φωνητικής αναγνωρίσης αναλαμβάνει να αναγνωρίσει τη θέση του πελάτη και αυτοματοποιεί τη δουλειά του τηλεφωνητή. Όταν ο πελάτης καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό, απαντά ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης φωνής, το οποίο συνομιλεί με τον πελάτη και αναλαμβάνει τον καθορισμό της ακριβής θέσης του.

Η υπηρεσία της φωνητικής αναγνώρισης αυτοματοποιεί τη δουλειά του τηλεφωνητή/-τριας, άρα δεν χρειάζεται χειριστής.

Όταν ο πελάτης καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό:
Απαντάει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης φωνής που:
α) Συνομιλεί με τον πελάτη
β) Αναλαμβάνει τον καθορισμό της ακριβής θέσης του πελάτη

Εξατομικεύστε τη φωνητική αναγνώριση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις

Η φωνητική αναγνώριση χρησιμοποιείται και από τις ομάδες ταξί που λειτουργούν με οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο, στελεχομένο με ανθρώπινο δυναμικό.

Όταν οι φυσικές γραμμές είναι κατειλημμένες, η υπηρεσία της φωνητικής αναγνώρισης εξυπηρετεί τις τηλεφωνικές κλήσεις σε αναμονή.

Μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως μία ή περισσότερες βάρδιες, π.χ. ώρες που οι κλήσεις είναι ελάχιστες.

Συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του τηλεφωνικού κέντρου.

Ομάδες ταξί που λειτουργούν χωρίς οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο, χρησιμοποιούν τη φωνητική αναγνώριση, με σκοπό την απάντηση όλων των τηλεφωνικών κλήσεων.

Οι κλήσεις, που δεν ήταν δυνατή η εξυπηρέτησή τους από το αυτοματοποιημένο σύστημα της φωνητικής αναγνώρισης, δρομολογούνται προς τους οδηγούς για απάντηση.

Taxaki App

Με την εφαρμογή Taxaki η κλήση ταξί είναι απλή: Ο πελάτης καλεί ταξί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσω μίας συσκευής που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο οδηγός δέχεται κλήσεις από νέους πελάτες, απλά όσο μία εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση στο κινητό του.

Tablet ή Smartphone συσκευή με λογισμικό Android ή iOS
Ενσωματωμένο GPS στη συσκευή
3G/4G σύνδεση
Εγγραφή στην υπηρεσία
Οι εφαρμογές του οδηγού και του πελάτη συνδέονται σε πραγματικό χρόνο και συνδιαλέγονται

Ο οδηγός ταξί:
Εγκαθιστά την εφαρμογή και συνδεέται με τους προσωπικούς του κωδικούς.
Επεξεργάζεται το προφίλ του, έχοντας τον πλήρη έλεγχο.
Έχει εικόνα για το σύνολο του στόλου σε πραγματικό χρόνο πάνω στον χάρτη.
Λαμβάνει κλήσεις:
Η εφαρμογή πλοηγεί τον οδηγό προς το σημείο παραλαβής του πελάτη.
Ο οδηγός δηλώνει την άφιξή του στο σημείο και το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη.

Καλεί ταξί εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Ο εντοπισμός της θέσης του γίνεται αυτόματα μέσω GPS.
Επιλέγει τον οδηγό ταξί: βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της απόστασης από αυτόν.
Παρακολουθεί τη διαδρομή του ταξί σε πραγματικό χρόνο: μέχρι να φτάσει στο σημείο παραλαβής και κατά τη διάρκεια της κούρσας.

Το σύστημα διατηρεί πλήρες ιστορικό όλων των διαδρομών.
Οδηγός και πελάτης ανατρέχουν σε οποιαδήποτε πραγματοποιημένη κλήση.
Ο πελάτης βλέπει τα στοιχεία του οδηγού που τον εξυπηρέτησε.
Π.χ. εάν έχει ξεχάσει κάποιο αντικέιμενο στο ταξί, μπορεί εύκολα και γρήγορα να το εντοπίσει.
Ο οδηγός αξιολογεί καλύτερα τη δουλειά του: Εντοπίζει τις ημέρες και περιοχές με τις πιο αυξημένες κλήσεις για αποδοτικότερη εργασία.

Ευμνημόνευτος Αριθμός

Κάθε ομάδα / σωματείο εφοδιάζεται με νέο σταθερό (κεφαλικό) τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς μηνιαία έξοδα.

Κάθε οδηγός-μέλος του σωματείου εφοδιάζεται με νέο σταθερό και προσωπικό τηλεφωνικό αριθμό στην κινητή του συσκευή (tablet, smartphone).

Δυνατότητα διασύνδεσης του ήδη υπάρχοντος αριθμού του σωματείου, με την υπηρεσία μας

Δυνατότητα μεταφοράς οποιουδήποτε αριθμού από άλλους παρόχους (Wind, Vodafone κ.ά.) στην υποδομή μας

Για Ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία και οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν ταξί μέσω του ιστοτόπου τους, με μόνο ένα κλικ.

Κλήση VoIP

Κάθε ομάδα συναδέλφων εφοδιάζεται με νέο σταθερό (κεφαλικό) τηλεφωνικό αριθμό της περιοχής της. Εάν η ομάδα διαθέτει ήδη τηλεφωνικό αριθμό τότε αυτός διασυνδέεται με την υπηρεσία μας και η ομάδα απαλλάσσεται από οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό κόστος, για παράδειγμα πληρωμές προς τον ΟΤΕ. Όταν ο πελάτης καλέσει τον κεφαλικό αριθμό, η υπηρεσία συνδέει τον πελάτη, με τον οδηγό που δικαιούται την κλήση, και από κοινού διευθετούν τις λεπτομέρειες της διαδρομής.

Τηλεφωνικό Κέντρο

H υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαχείριση της εισερχόμενης κλήσης, παρέχει την δυνατότητα της αυτόματης πλειοδότησης κλήσεων, της αναγνώρισης της διεύθυνσης του πελάτη και της αποστολής του καταλληλότερου οχήματος σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις της ομάδας οδηγών που το χρησιμοποιεί. Η υπηρεσία λειτουργεί με κάθε λειτουργικό σύστημα. Windows, Mac, Linux, Android, IOS.

Φωνητική Αναγνώριση

Η υπηρεσία της φωνητικής αναγνώρισης αναλαμβάνει να αναγνωρίσει τη θέση του πελάτη και αυτοματοποιεί τη δουλειά του τηλεφωνητή. Όταν ο πελάτης καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό, απαντά ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης φωνής, το οποίο συνομιλεί με τον πελάτη και αναλαμβάνει τον καθορισμό της ακριβής θέσης του.

Taxaki App

Με την εφαρμογή Taxaki η κλήση ταξί είναι απλή: Ο πελάτης καλεί ταξί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσω μίας συσκευής που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο οδηγός δέχεται κλήσεις από νέους πελάτες, απλά όσο μία εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση στο κινητό του.

Ευμνημόνευτος Αριθμός

Κάθε ομάδα / σωματείο εφοδιάζεται με νέο σταθερό (κεφαλικό) τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς μηνιαία έξοδα.

Κάθε οδηγός-μέλος του σωματείου εφοδιάζεται με νέο σταθερό και προσωπικό τηλεφωνικό αριθμό στην κινητή του συσκευή (tablet, smartphone).

Δυνατότητα διασύνδεσης του ήδη υπάρχοντος αριθμού του σωματείου, με την υπηρεσία μας

Δυνατότητα μεταφοράς οποιουδήποτε αριθμού από άλλους παρόχους (Wind, Vodafone κ.ά.) στην υποδομή μας

Για Ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία και οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν ταξί μέσω του ιστοτόπου τους, με μόνο ένα κλικ.

Πλήρης Λίστα Χαρακτηριστικών


Η βασική μας λύση περιλαμβάνει πλήθος λειτουργιών για επιβάτες, οδηγούς, διαχειριστές και αποστολείς και μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με προηγμένα χαρακτηριστικά, ενσωματώσεις και προσαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Mείωση Εξόδων

Mείωση Εξόδων

Απαλλαγή από κάθε τηλεπικοινωνιακό κόστος & πάγια τηλεφωνικών γραμμών
30 Ταυτόχρονες Κλήσεις

30 Ταυτόχρονες Κλήσεις

Δυνατότητα για εξυπηρέτηση 30 ταυτόχρονων κλήσεων κάθε δευτερόλεπτο
Ζώνες Περιοχών

Ζώνες Περιοχών

Πιστή και με απόλυτη ακρίβεια αποτύπωση των ζωνών της εκάστοτε περιοχής
Απεριόριστη Επικοινωνία Οδηγών

Απεριόριστη Επικοινωνία Οδηγών

Δωρεάν απεριόριστη τηλεφωνία µεταξύ των οδηγών
Ταχύτερη Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Ταχύτερη Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Η επιλογή του πλησιέστερου οδηγού για παραλαβή πελάτη γίνεται με βάση τα στατιστικά της Google (google maps & traffic) και OXI ακτινικά, επιτρέποντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
Άφιξη Οχήματος

Άφιξη Οχήματος

Η υπηρεσία ενημερώνει τον τηλεφωνητή για τον ακριβή χρόνο άφιξης του οχήματος στον πελάτη με εκτίμηση της κίνησης μέσω google map
Αποδοχή Δρομολογίου

Αποδοχή Δρομολογίου

Εφόσον ο οδηγός συνομιλήσει με τον πελάτη η υπηρεσία ζητά από τον οδηγό να επιλέξει εάν το τηλεφώνημα αφορούσε σε δρομολόγιο ή όχι. Στην περίπτωση που το τηλεφώνημα αφορούσε σε μια γενική πληροφορία, ο οδηγός διατηρεί τη θέση του.
Κουμπί SOS

Κουμπί SOS

Σήμα έκτακτης ανάγκης για τους οδηγούς με ταυτόχρονη ειδοποίηση όλων των συναδέλφων. Αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο οι συντεταγμένες του συναδέλφου που βρίσκεται σε κίνδυνο.
Καταγραφή Συνομιλίας

Καταγραφή Συνομιλίας

Παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής της συνομιλίας μεταξύ πελάτη και οδηγού. Η συνομιλία μετά το τέλος της κλήσης κοινοποιείται σε όλους τους συναδέλφους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται όχι μόνο η διαφάνεια στον τρόπο απόδοσης της κλήσης αλλά κυρίως η ευγένεια και η ποιότητα εξυπηρέτησης προς τον πελάτη.
Μπαλαντέρ

Μπαλαντέρ

Υπηρεσία επιλογής οδηγού μπαλαντέρ. Εάν δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος οδηγός, για παράδειγμα εάν είναι όλοι κατειλημμένοι η κλήση μπορεί να προωθείται σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή του οδηγού που μέσω της εφαρμογής έχει οριστεί ως οδηγός μπαλαντέρ.
Διαχείριση Οδηγών

Διαχείριση Οδηγών

Στον διαχειριστή της υπηρεσίας παρέχεται ο πλήρης έλεγχος των οδηγών. Παρέχονται δυνατότητες όπως, της εγγραφής ενός νέου οδηγού, της προσωρινής απενεργοποίησης του, της διαγραφής του, καθώς και της τροποποίησης των στοιχείων του.
Ιστορικότητα

Ιστορικότητα

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ιστορικού δρομολογίων. Οι αναφορές παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες. 1. Ιστορικό διαδρομών / ανά έτος/ανά μήνα/ ανά εβδομάδα/ ανά ημέρα 2. Ιστορικό διαδρομών ανά συνάδελφο /ανά έτος/ ανά μήνα/ανά εβδομάδα/ ανά ημέρα 3. Ιστορικό διαδρομών ανά πελάτη /ανά έτος/ ανά μήνα/ανά εβδομάδα/ ανά ημέρα
Αποστολή Κλήσης

Αποστολή Κλήσης

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα αποστολής της κλήσης προς διεκδίκηση με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Διεύθυνση – με βάση την απόσταση απο τον πελάτη 2. Ημερομηνία εκτέλεσης – συμπληρώνεται αυτόματα (με την ένδειξη τώρα) ή μπορεί να προγραμματιστεί για να αποδοθεί αργότερα, όποια ημέρα και ώρα επιθυμείτε προκειμένου να εξυπηρεηθεί κάποιο ραντεβού 3. Προσθήκη σχολίων - ελεύθερο κείμενο το οποίο αποστέλεται σε όλους τους οδηγούς.
Πληροφόρηση

Πληροφόρηση

Η υπηρεσία παρέχει πλήρη στοιχεία πληροφόρησης τόσο για τους υφιστάμενους πελάτες όσο και για τους εγκεκριμένους οδηγούς. Αναφορικά με τους οδηγούς παρέχονται στοιχεία όπως, ζωντανή και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση της θέσης τους στον παγκόσμιο χάρτη, ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, κατάσταση μισθωμένου ή ελεύθερου οχήματος καθώς και χρόνος αναμονής. Αναφορικά με τους πελάτες παρέχονται στοιχεία όπως, Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο με κατηγοριοποίηση διεύθυνσης καθώς και απεικόνιση της θέσης του στον παγκόσμιο χάρτη
Ανάθεση Κλήσης

Ανάθεση Κλήσης

Η υπηρεσία και ο τρόπος ανάθεσης της κλήσης προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας οδηγών. Η υπηρεσία για παράδειγμα μπορεί να προωθεί τις κλήσεις, στην πλησιέστερη ζώνη προς τον πελάτη, στην πιάτσα, ή ακόμη και στα επιστρεφόμενα οχήματα. Η ακριβής λειτουργικότητα και ο τρόπος με τον οποίο επιθυμούν οι οδηγοί της ομάδας να λειτουργεί η υπηρεσία αποτελεί προϊόν επικοινωνίας και δια ζώσης συνάντησης.
Σημείο Παραλαβής

Σημείο Παραλαβής

Εφόσον ο οδηγός φτάσει στο σημείο παραλαβής, μπορεί να πατήσει το κουμπί άφιξης το οποίο μπορεί να ειδοποιεί απευθείας τον πελάτη κάνοντάς του αυτοματοποιημένη κλήση και ενημερώνοντας τον ότι το ταξί έχει φτάσει. Μπορεί επίσης να στέλνει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στο διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη χωρίς να εμφανίζεται ο αριθμός του πελάτη στον οδηγό.

Οι Τεχνολογίες μας


Μια ισχυρή στοίβα τεχνολογίας βαθμού επιχείρησης που χρησιμοποιείται από την ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών ταξί για την τροφοδοσία της επωνυμίας της εφαρμογής και του συστήματος κρατήσεων ταξί

Οι Τεχνολογίες μας

Taxaki, η εφαρμογή που προσαρμόζεται στις ανάγκες του οδηγού

Κάντε Εγγραφή και μάθετε πως μπορείτε να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες σας.

Εγγραφή Οδηγού Εγγραφή Ομάδας Οδηγών

Taxaki, η εφαρμογή που προσαρμόζεται στις ανάγκες του οδηγού.
Κάντε Εγγραφή και μάθετε πως μπορείτε να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες σας.

Εγγραφή Οδηγού
Εγγραφή Ομάδας Οδηγών