Οδηγός

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι υπηρεσίες Τaxaki παρέχονται με συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια συμφωνία δεσμευτικού χαρακτήρα ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Digital Academy. Παρακαλούμε να μελετήσετε με προσοχή το παρακάτω κείμενο και να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες Taxaki μόνο εφόσον είστε σύμφωνοι με τους παρόντες όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος βρίσκουν εφαρμογή στο σύνολο των υπηρεσιών μας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Εγκαθιστώντας στο τερματικό σας και χρησιμοποιώντας το σχετικό λογισμικό Taxaki συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους που ορίζονται στο παρόν κείμενο και ότι τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που δεν είστε σύμφωνοι με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και δεν προτίθεστε να δεσμευτείτε από αυτούς, παρακαλείσθε να μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή ή να την διαγράψετε άμεσα και να μην χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από καμία συσκευή.

Οι παρόντες όροι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά καιρούς και τίθενται σε άμεση ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αμέσως μετά την τροποποίηση των όρων, οι οποίοι είναι πάντα διαθέσιμοι εδώ, απαιτείται η αποδοχή τους για τη χρήση του λογισμικού.

Η εταιρεία Digital Academy, ως νόμιμος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Τaxaki και του σχετικού Λογισμικού, παρέχει στον Οδηγό μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Λογισμικό και το σύστημα επικοινωνίας Τaxaki, για δική του μόνο επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους συμφωνίας, τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Εταιρείας για το σκοπό και τη χρονική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών, με την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω.

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • • «Εταιρεία» : η εταιρεία Digital Academy, η οποία παρέχει στους Επιβάτες τις υπηρεσίες Τaxaki και εκτελεί την επεξεργασία των Δεδομένων των Επιβατών για λογαριασμό των Οδηγών,
 • • «Επιβάτης»: το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή «Taxaki» για το κινητό τηλέφωνο ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για να «καλέσει» ταξί,
 • • «Λογισμικό»: η εφαρμογή «Taxaki» για το κινητό ή για το διαδίκτυο, που ανήκει στην Εταιρεία και χρησιμοποιείται από τον Επιβάτη ώστε να «καλέσει» ταξί, και μέσω της οποίας οι Οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντολές μετακίνησης από δυνητικούς επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω της Εταιρείας στην περιοχή παροχής των υπηρεσιών του Οδηγού,
 • • «Οδηγός»: οι οδηγοί ιδιωτικής μίσθωσης (ταξί), οι οποίοι, για την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των επιβατών τους, χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Taxaki» και έχουν αναθέσει στην Εταιρεία την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων των Επιβατών τους,
 • • «Χρήστης»: κάθε χρήστης του Λογισμικού
 • • «Υπηρεσίες Taxaki» : οι υπηρεσίες που παρέχονται στους Οδηγούς και περιλαμβάνουν την άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού μέσω του οποίου οι Οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντολές μετακίνησης από δυνητικούς επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω της Εταιρείας στην περιοχή παροχής των υπηρεσιών του Οδηγού.
 • • «Υπηρεσίες ταξί» : οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους Οδηγούς στους Επιβάτες.
 • • «Δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Επιβατών που παρέχονται από τον Οδηγό ως υπεύθυνο επεξεργασίας ή συλλέγονται από την Εταιρεία ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Οδηγού ως υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Οδηγού, που συλλέγονται από την Εταιρεία σύμφωνα με το σχετικό Συμφωνητικό.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών του Taxaki

Το Taxaki είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας οι Οδηγοί που είναι συνδεδεμένοι μπορούν να λάβουν εντολές μετακίνησης άμεσα από Επιβάτες που ενδιαφέρονται για ταξί. Πιο συγκεκριμένα το Λογισμικό:

 • • έρχεται σε επαφή με τους Oδηγούς ταξί που βρίσκονται κοντά στους Επιβάτες
 • • κάνει επιλογή ανάμεσα στους Οδηγούς που είναι άμεσα διαθέσιμοι
 • • επιτρέπει στους Επιβάτες να διαλέξουν οι ίδιοι Οδηγό ταξί.

Η ταυτότητα του Οδηγού θα εμφανίζεται στους επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω του Λογισμικού. Οι πληροφορίες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά στον Επιβάτη θα είναι οι εξής: το ονοματεπώνυμο του Οδηγού, ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου, η φωτογραφία του, οι πινακίδες του ταξί, ο τύπος του ταξί, η τοποθεσία του, αν υπάρχει κλιματισμός, δυνατότητα για μεταφορά κατοικίδιων, ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Οδηγού από άλλους χρήστες επιβάτες, καθώς και εάν διαθέτει μηχάνημα pos.

Από τη στιγμή που ο Οδηγός «τρέξει» την εφαρμογή και ενεργοποιήσει την κατάσταση «Διαθέσιμος», η τοποθεσία του Οδηγού γίνεται αυτόματα γνωστή σε δυνητικούς επιβάτες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες επιβάτες θα γίνονται διαθέσιμες στον Οδηγό μόνο όταν οι επιβάτες καλούν υπηρεσίες ταξί μέσω του Λογισμικού.

Προσοχή! Η Εταιρεία δεν αποτελεί ιδιωτικό φορέα μίσθωσης ή μεταφοράς ή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως μεσάζοντας ανάμεσα στον Οδηγό ταξί και τον Επιβάτη και, από τη στιγμή που ο Επιβάτης κάνει κράτηση μέσω του Λογισμικού, κάθε δέσμευση αφορά στην έννομη σχέση του με τον Οδηγό ταξί με τον οποίο έχει γίνει κράτηση. O Οδηγός είναι υπεύθυνος να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, οι οποίες μπορεί να διευκολύνονται και να προγραμματίζονται μέσω της υπηρεσίας «Taxaki».

Το Λογισμικό παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εύρεση υπηρεσιών ταξί και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς που προσφέρει ο κάθε Οδηγός ταξί στον Επιβάτη. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες ταξί που παρέχονται στον Επιβάτη από τον Οδηγό ή για τα αντικείμενα που τυχόν μεταφέρονται.

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για το επίπεδο των υπηρεσιών ή τη βαθμολογία του κάθε χρήστη, ούτε μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα καθώς και την πληρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Λογισμικό.

Η Εταιρεία παρέχει στον Οδηγό το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Λογισμικό της και το σύστημα επικοινωνίας Τaxaki, περιλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP (VoIP) για την επαγγελματική χρήση του, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε όρων χρήσης που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.dga.gr, και την κείμενη νομοθεσία, έναντι του τιμήματος που ορίζεται στον ισχύοντα Τιμοκατάλογο.

Οι υπηρεσίες φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP με δρομολόγηση της κλήσης μέσω Διαδικτύου, εξαρτώνται από τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και από το δίκτυο στο οποίο βασίζεται η σύνδεση αυτή. Οι Υπηρεσίες παρέχονται με γεωγραφικό αριθμό της περιοχής που δηλώνει ο Οδηγός ως μόνιμη εγκατάσταση. Οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν νομαδικά (δηλαδή, μακριά από τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Οδηγός ως μόνιμη εγκατάσταση) αλλά ο Οδηγός δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση σε μόνιμη βάση των Υπηρεσιών εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής για την οποία εκχωρήθηκε ο αριθμός σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP αποβλέπουν στην υποστήριξη του συστήματος επικοινωνίας Τaxaki και όχι στη λήψη άλλων υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

Η Εταιρεία παρέχει στον Οδηγό το δικαίωμα να χρησιμοποιεί Εξοπλισμό με το Λογισμικό της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα Τaxaki, μέσω της οποίας οι Οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντολές μετακίνησης από δυνητικούς επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω της Εταιρείας στην περιοχή παροχής των υπηρεσιών του. Το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού της Εταιρείας είναι μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο και αποτελεί ιδιοκτησία της Eταιρείας και των δικαιοδόχων της.

3. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Οδηγός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο Λογισμικό και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Επιβατών του για την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς τους και για την αρτιότερη εξυπηρέτησή τους με τη χρήση του Λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία, ως εκτελούσα την επεξεργασία, επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό και καθοδηγούμενη από τον Οδηγό, ο οποίος καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ) και τον ν.4624/2019, όπως ισχύει.

Ο Οδηγός, για την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των Επιβατών και για την αρτιότερη εξυπηρέτησή τους, συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣκοπός της επεξεργασίας
Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας(π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.)Καταγραφή των στοιχείων για μετέπειτα επικοινωνία με τον επιβάτη
Δεδομένα τοποθεσίαςΚαταγραφή για εύκολη μελλοντική μετάβαση για παραλαβή του επιβάτη
Στοιχεία ιστορικού διαδρομώνΚαταγραφή για εύκολη επιβεβαίωση της διαδρομής που ακολουθήθηκε και έλεγχος του κομίστρου

Η Εταιρεία επεξεργάζεται και διατηρεί τα Δεδομένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες και εντολές του Οδηγού. Τα Δεδομένα υπόκεινται στις ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας: συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή.

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οδηγός, λαμβανομένων υπόψη των αρχών του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ, καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία, σύμφωνα με υπόδειξη του Οδηγού, διαγράφει ή του επιστρέφει όλα τα Δεδομένα μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων, εκπληρώσεως συμβατικών υποχρεώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε περίπτωση που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή σε συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

Η Εταιρεία λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Η επεξεργασία των Δεδομένων λαμβάνει χώρα από τους εξουσιοδοτημένους εργαζομένους της Εταιρείας, και από κάθε άλλο υπεργολάβο που είναι δυνατόν να προσλαμβάνει και θα έχει την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται Δεδομένα (εργαζόμενοι και προστιθέμενοι) έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας, επεξεργάζονται τα Δεδομένα μόνο για τους ως άνω σκοπούς, γνωρίζουν και τηρούν τις εντολές του Οδηγού, συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ, και ότι κάθε άλλος εκτελών την επεξεργασία που συμμετέχει στην εκτέλεση της επεξεργασίας φέρει επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων επεξεργασίας Δεδομένων.

Η Εταιρεία εφαρμόζει και τηρεί γραπτή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην οικεία ιστοσελίδα www.taxaki.com , γνώση της οποίας έχει λάβει ο Οδηγός.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών «Taxaki», η Εταιρεία οφείλει εντός 24 ωρών από τη γνώση της παραβίασης των Δεδομένων να ενημερώσει κατ’ άρθρο 33 του ΓΚΠΔ τον Οδηγό και να παρέχει πληροφορίες και αρωγή, που είναι δυνατό να παρασχεθούν, σχετικά με τη φύση της παραβίασης, τα Δεδομένα που επηρεάστηκαν, μέτρα που είναι δυνατό να ληφθούν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, την άμβλυνση των πιθανών συνεπειών, καθώς επίσης και συνεργάζεται, κατά το δυνατόν, με τον Οδηγό για κάθε τυχόν περαιτέρω διαδικασία που θα απαιτηθεί.

Ο Επιβάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία για λογαριασμό του Οδηγού: δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης. Για κάθε επικοινωνία αναφορικά με τα δικαιώματα της παρούσης ο Επιβάτης αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@taxaki.com, και ενημερώνεται αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.dga.gr

Ο Οδηγός συνάπτει με την Εταιρεία Ιδιωτικό Συμφωνητικό περί επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο Οδηγός γνωστοποιεί στην Εταιρεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ τους Σύμβασης (περιοριστικά τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διπλώματος κυκλοφορίας και τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του Οδηγού), η Εταιρεία επεξεργάζεται και διατηρεί τα Δεδομένα αυτά ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Χρεώσεις

Η Εταιρεία εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο αποστέλλεται στον Οδηγό με ηλεκτρονικά μέσα. Ο Οδηγός οφείλει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του προηγούμενου μήνα τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές μέρες κάθε μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας πληρωμής τιμολογίου η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αυξήσει το συνολικό ποσό που οφείλεται από τον Οδηγό με τόκους υπερημερίας από 1% ανά μήνα επί του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού, εκτός αν άλλως ορίζεται εκ του νόμου, και με την επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού του Οδηγού.

Ο Οδηγός υποχρεούται να πληρώνει τυχόν φόρους, τα τέλη, τις παρακρατήσεις και άλλες επιβαρύνσεις που αναφέρονται και στην παρούσα. Ο Επιβάτης δεν επιβαρύνεται με καμία απολύτως χρέωση και πληρώνει απευθείας τον Οδηγό για τις υπηρεσίες ταξί που του παρέχει. Όσον αφορά στις καταβολές κομίστρων ο Οδηγός οφείλει να τηρεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις και να εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά. Επιπλέον υποχρεούται να δηλώνει ακριβή και αληθή στοιχεία προς την Εταιρεία για την έκδοση του νομίμου παραστατικού. Η Εταιρεία υποχρεούται να δώσει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται όσον αφόρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των μελών της.

5. Εγγραφή και χρήση λογισμικού

Για τη χρήση των Υπηρεσιών Τaxaki απαιτείται η εγγραφή με τη σύναψη Σύμβασης, η οποία είναι αορίστου χρόνου και η ισχύς της άρχεται από την παραλαβή και αποδοχή από την Εταιρεία της υπογεγραμμένης από τον Οδηγό Αίτησης Συνδρομής και των όρων Σύμβασης μετά των συνοδευτικών δικαιολογητικών. Η Σύμβαση δύναται να παράγει έννομα αποτελέσματα ακόμα και πριν από την παραλαβή από την Εταιρεία των πρωτότυπων υπογεγραμμένων εντύπων, στην περίπτωση που o Οδηγός εγκαταστήσει στον εξοπλισμό του το Λογισμικό της Εταιρείας, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία και αναρτώντας στη σχετική εφαρμογή τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή στην περίπτωση που η Εταιρεία λάβει και αποδεχτεί αντίγραφο των εν λόγω υπογεγραμμένων εντύπων στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) 2107292666 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@taxaki.com. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την αποστολή από την Εταιρεία προς τον Οδηγό της δήλωσης αποδοχής αυτών με τον προσφορότερο τρόπο (ενδεικτικά, με την αποστολή αντίγραφου της υπογεγραμμένης από την Εταιρεία Αίτησης και όρων Σύμβασης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ενημέρωσης του Πελάτη στη σχετική εφαρμογή), και ο Οδηγός υποχρεούται να τηρεί τις οικονομικές του Υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

Ο Οδηγός υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, που αφορά στις υπηρεσίες ταξί, καθώς και τις τιμολογιακές ρυθμίσεις, και να πραγματοποιεί υπηρεσίες μεταφοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για να κάνει χρήση του Λογισμικού, ο Οδηγός απαιτείται να έχει αποκτήσει όλες τις αντίστοιχες εγκρίσεις για την παροχή υπηρεσιών ταξί ή να είναι υπάλληλος κατόχου των σχετικών εγκρίσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία ή ακόμα και ο χρήστης Επιβάτης έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν έγγραφα και στοιχεία που πιστοποιούν τις υπηρεσίες του Οδηγού οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, χρήστης ο οποίος είναι υπάλληλος κατόχου άδειας ταξί χρησιμοποιεί το Λογισμικό μόνο εφόσον ο τελευταίος εγκρίνει τη χρήση του Λογισμικού και σε περίπτωση που αποσυρθεί η έγκριση αυτή, επιβάλλεται να ενημερωθεί άμεσα η Εταιρεία.

Ο Οδηγός πρέπει να τηρεί τον τοπικό ΚΟΚ.

Ο λογαριασμός χρήστη Οδηγού είναι απόλυτα προσωπικός και οι κωδικοί ή η πρόσβαση σε αυτόν από άτομα εκτός από τον Οδηγό απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει γνώση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου ο λογαριασμός του Οδηγού διακόπτεται οριστικά και η συνεργασία με την Εταιρεία σταματά.

Αν επιθυμεί να κάνει χρήση των Υπηρεσιών Taxaki, ο Οδηγός καλείται να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της Εγγραφής του, ο Οδηγός συμφωνεί με τα ακόλουθα:

 • 1. Να τηρεί τους παρόντες όρους, τους όρους της Σύμβασης, του Ιδιωτικού Συμφωνητικού περί επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα Παραρτήματα αυτού, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.
 • 2. Να δίνει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, τις οποίες επιτρέπεται να τροποποιεί, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς από τον Οδηγό. Σε περίπτωση εκούσιας παροχής ανακριβών πληροφοριών, η εγγραφή δεν γίνεται αποδεκτή και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού.
 • 3. Να απέχει από τη δυσφήμηση της Εταιρείας.
 • 4. Να μην κάνει χρήση του Λογισμικού που είναι πιθανό να το βλάψει ή να το κάνει λιγότερο αποτελεσματικό .
 • 5. Να μη δοκιμάσει να εισέλθει σε λογαριασμούς άλλων χρηστών.
 • 6. Να μην διαδίδει περιεχόμενο που μπορεί να είναι άσεμνο, απειλητικό, δυσφημιστικό ή ακόμα και ενοχλητικό για συγκεκριμένα άτομα ή ομάδα ανθρώπων με βάση κοινωνικά, φυλετικά ή άλλα κριτήρια.
 • 7. Να μην μεταφέρει αρχεία που μπορεί να είναι επιβλαβή (ιοί, trojans).
 • 8. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το είδος και το περιεχόμενο των συνομιλιών και των στοιχείων του κάθε χρήστη. Σε περίπτωση που ο Επιβάτης ή ο Οδηγός θέλει να αναφέρει και να παραπονεθεί σχετικά με κάποιον χρήστη, δύναται να το πράξει είτε μέσα από την εφαρμογή Taxaki, είτε μέσα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dga.gr.
 • 9. Να τηρεί τους νόμους του κράτους στο οποίο βρίσκεται κατά τη χρήση του Taxaki.
 • 10. Να σέβεται τον Επιβάτη που του συστήνεται μέσω του Λογισμικού.
 • 11. Σε περίπτωση που παραβιάσει τους παρόντες όρους, να αποζημιώσει την Εταιρεία.
 • 12. Να μη χρησιμοποιεί προσβλητικά και άκομψα ψευδώνυμα.
 • 13. Να μην κάνει καταχρηστική χρήση του Λογισμικού προκειμένου να προκαλέσει αναστάτωση ή ταλαιπωρία.
 • 14. Να μην αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία άλλων χρηστών, ειδικά χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • 15. Να ενημερώνει συνεχώς αν το ταξί είναι ελεύθερο ή μισθωμένο, ώστε να μπορούν οι Επιβάτες να βλέπουν τη διαθεσιμότητά του.
 • 16. Να υπάρχει στο όχημά του διαφημιστικό υλικό του Λογισμικού, σε σημείο που οι Επιβάτες μπορούν να το δουν και να το πάρουν. Το εν λόγω υλικό παρέχεται στον Οδηγό από την Εταιρεία.
 • 17. Ο μόνος υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου κωδικού πρόσβασης του Οδηγού είναι ο ίδιος. Αν γίνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του, ο Οδηγός πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρεία στο contact@taxaki.com ή στο τηλέφωνο 2103003530.
 • 18. Η χρήση του Λογισμικού μέσω κινητού ενδέχεται να επιβαρύνει τον Οδηγό με την καταβολή τέλους στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί, για το οποίο δε φέρει ευθύνη η Εταιρεία.
 • 19. Όταν έχει ανοιχτή την εφαρμογή και το ταξί του διαθέσιμο, ο Οδηγός μπορεί να λάβει αιτήματα μεταφοράς από μικρής εμβέλειας τοποθεσίας επιβάτες. Για να αποδεχθεί αιτήματα μεταφοράς καλείται να απαντήσει στον εκάστοτε χρήστη- Επιβάτη μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Με το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού ορίου απορρίπτεται αυτόματα το αίτημα του δυνητικού Επιβάτη και ο Οδηγός δεν έχει κανέναν τρόπο επικοινωνίας στη συνέχεια με τον Επιβάτη αυτόν.
 • 20. Όλα τα έξοδα, είτε αφορούν στη συντήρηση, είτε στη λειτουργία του οχήματος του Οδηγού καλύπτονται αποκλειστικά από τον ίδιο.
 • 21. Προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Λογισμικό, ο Οδηγός πρέπει να ελέγχει συνεχώς ότι είναι σε λειτουργία το κινητό του τηλέφωνο, το GPS, η σύνδεση με το διαδίκτυο, καθώς και η ταμπλέτα που είναι συμβατή με το Λογισμικό.
 • 22. Ο Οδηγός φέρει αποκλειστική υποχρέωση να πληρώνει τυχόν πρόστιμα, κυρώσεις και δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ταξί.
 • 23. Σε περίπτωση που ο Οδηγός αποδεχτεί το αίτημα του Επιβάτη αλλά αλλάξει γνώμη και επιθυμεί να το ακυρώσει, επιβάλλεται να γίνει ακύρωση με ειδικές ενέργειες μέσω των υπηρεσιών Taxaki. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αποτυχία στην παροχή υπηρεσιών μεταξύ Οδηγού ταξί και Επιβάτη.
 • 24. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Αν επέλθει ζημία στον Επιβάτη ή τον Οδηγό από κάποια τροποποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

6. Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση, η χρήση, η παρακολούθηση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η λήψη ή η διάθεση μέσω άλλων συνδέσμων οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου του Λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.

7. Βαθμολογία και σχόλια

Οι Επιβάτες είναι εκείνοι που αξιολογούν και βαθμολογούν τις υπηρεσίες ταξί που τους παρέχονται κάθε φορά και επιβάλλεται να είναι αντικειμενικοί.

Οι Επιβάτες που προβαίνουν σε αξιολόγηση ενημερώνονται και αποδέχονται, δίνοντας ρητή συγκατάθεση όταν τους ζητηθεί, ότι το σχόλιό τους είναι δυνατόν να:

 • • ανέβει στη σελίδα του Λογισμικού ώστε να ενημερώσει τους μελλοντικούς επιβάτες σχετικά με την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών του εκάστοτε Οδηγού ταξί
 • • χρησιμοποιηθεί στο Λογισμικό ή και σε άλλες πλατφόρμες (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικές προσφορές, κ.ά.) για τη βελτίωση και την προβολή των υπηρεσιών Taxaki.

Οι Επιβάτες δύνανται ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διαγραφή της αξιολόγησης και του σχολίου τους, το οποίο έχει κατά τα ως άνω χρησιμοποιηθεί, απευθύνοντας σχετικό αίτημα στο gdpr@taxaki.com.

Η Εταιρεία δύναται να αφαιρέσει ή ακόμα και να αρνηθεί την ανάρτηση σχολίων Επιβατών, εφαρμόζοντας τις οδηγίες των Οδηγών και την κείμενη νομοθεσία.

8. Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία συστήνει τους Επιβάτες σε Οδηγούς για σκοπούς μεταφοράς και ρητά δηλώνει ότι δεν έχει προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας, της νομιμότητας ακόμα και της ικανότητας του κάθε Οδηγού. Για τον λόγο αυτό ρητά αναγνωρίζεται ότι ούτε ο Οδηγός αλλά ούτε και ο Επιβάτης δύνανται να απαιτήσουν από την Εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημιά που προκύπτει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ των Επιβατών και των Οδηγών. Η ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις που παίρνει ο Οδηγός κατά την συνδιαλλαγή με τον Επιβάτη βαρύνει αποκλειστικά τον Οδηγό. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών ταξί, ο Οδηγός αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του Οδηγού και του Επιβάτη.

9. Λήξη

H Σύμβαση με τον Οδηγό συμφωνείται ως αορίστου χρόνου και τα Μέρη έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της αζημίως. Η Σύμβαση λύεται εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική κοινοποίηση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Αν επέλθει ζημία στον Οδηγό από την παύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δύναται μονομερώς, και με την επιφύλαξη της αξίωσης αποζημίωσης, να αναστείλει τη λειτουργία προσωρινά ή να καταργήσει μόνιμα τον λογαριασμό του χρήστη και την παροχή των Υπηρεσιών όταν:

 • • ο Οδηγός παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και τη σύμβαση,
 • • η Εταιρεία εντοπίζει βλάβες στην ίδια, στους Επιβάτες ή σε τρίτους από δραστηριότητες του χρήστη Οδηγού,
 • • ο Οδηγός δεν έχει πλέον την εξουσιοδότηση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ταξί,
 • • δεν καταβάλλει τις οφειλόμενες αμοιβές εμπρόθεσμα,
 • • αποδέχεται το αίτημα μεταφοράς από έναν Επιβάτη, αλλά παρουσιάζει αδυναμία ή πλημμέλειες στη μεταφορά του.

Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής ή κατάργησης του λογαριασμού του κατά τα ως άνω, ο Οδηγός δε δύναται να αξιώσει καμία αποζημίωση από την Εταιρεία.

Η αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί στην Εταιρεία όταν λήξει η σύμβαση, ή αν/όταν ακυρωθεί ή ανασταλεί ο λογαριασμός του Οδηγού καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη.

10. Πνευματική ιδιοκτησία

Το Λογισμικό και το λοιπό περιεχόμενο του συστήματος επικοινωνίας Τaxaki, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προστατεύεται με δικαιώματα δημιουργού ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που ανήκουν στην Εταιρεία, με την εξαίρεση των πνευματικών δικαιωμάτων συνεργατών της Εταιρείας ή τρίτων, όπου ρητά αναφέρεται.

Ο χρήστης υποχρεούται να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Taxaki, γνωρίζοντας ότι το Λογισμικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αντιγραφή, διανομή, μεταφορά οποιουδήποτε μέρους του Λογισμικού κατά παράβαση δικαιωμάτων τρίτων.

Η Εταιρεία χορηγεί στον χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Λογισμικό και το σύστημα επικοινωνίας Τaxaki, για δική του μόνο χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους όρους της Σύμβασης, τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Εταιρείας, για τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών.

11. Συντήρηση και Υποστήριξη

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παράσχει στον Οδηγό υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης αλλά διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει αυτόματα την έκδοση του παρεχόμενου Λογισμικού και των εφαρμογών του συστήματος επικοινωνίας Τaxaki. Ο Οδηγός συναινεί στην αυτόματη αναβάθμιση προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Taxaki.

12. Εκχώρηση

Ο Οδηγός δεν δύναται να εκχωρήσει την παρούσα χωρίς την έγκριση της Εταιρείας. Η παρούσα μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεση του Οδηγού από την Εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού, ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης ενάντια στα όσα αναφέρει τον παρόν άρθρο είναι άκυρη.

13. Διάφορα

Τίποτα στους όρους χρήσης δεν αποτελεί σχέση συνεταιρισμού, αντιπροσωπείας, franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.

Ο Οδηγός εξακολουθεί να δεσμεύεται ως προς τους παρόντες όρους, ακόμα κι αν κάποιος εξ αυτών καταστεί άκυρος. Στην περίπτωση ακυρότητας όρου, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Θα προσπαθήσουμε κατά το μέγιστο να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει. Αν επιθυμείτε να κινηθείτε δικαστικά εναντίον μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

14. Πολιτική Απορρήτου

Για την Εταιρεία είναι πολύ σημαντική η προστασία του απορρήτου σας. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει Πολιτική Απορρήτου που καλύπτει την συλλογή, την αξιοποίηση, την μεταβίβαση και αποθήκευση των πληροφοριών σας, την οποία θα βρείτε στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.taxaki.com.

Μελετήστε τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας για τυχόν απορίες.