Εισάγεται η έννοια της ζώνης με απόσταση. Μέτρηση της απόστασης μέσω google api