Λειτουργία αναγνώρισης της φωνής του πελάτη και αυτόματης προώθησης στο πλησιέστερο ταξί