2020

  Ανάπτυξη εφαρμογής οδηγού για Apple devices  

2019

  Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών failover και load balancing με colocation υποδομές στα δυο μεγαλύτερα Ελληνικά Datacenters

2018

  Λειτουργία αναγνώρισης της φωνής του πελάτη και αυτόματης προώθησης στο πλησιέστερο ταξί

2017

  Ενσωμάτωση αυτοματισμών για μεγάλα ράδιο ταξί.  

2017

  Εισάγεται η έννοια της ζώνης με απόσταση. Μέτρηση της απόστασης μέσω google api

2016

  Σπάζουμε το φράγμα των 10.000 εξυπηρετημένων διαδρομών ημερησίως  

2015

  Ανάπτυξη εφαρμογής mobile app για τον πελάτη  

2015

Διασύνδεση μέσω οπτικής ίνας με τη CYTA

2014

  Φιλοξενία στο ΣΚΑΙ ως παγκόσμια καινοτομία  

2013

  Σχεδιασμός από μια λευκή κόλλα χαρτί